En trend som blivit allt mer populär bland villaägare i Linköping och runt om i landet är att hyra entreprenadmaskiner för att utföra markarbeten i sina trädgårdgårdar. Markarbeten kan vara alltifrån att anlägga ny gräsmatta till att dränera grunden runt villan.

Anläggning av gräsmatta med en minigrävare

Tips från ett maskinföretag i Linköping

Det finns många aspekter att tänka på när man brukar och framför en entreprenadmaskin, därför har vi varit i kontakt med Nordisk Maskin i Sverige AB, ett lokalt maskinföretag från Linköping.

Vi frågade vilka som är de vanligaste frågorna de får av kunder som ska hyra en entreprenadmaskin och det visade sig att det råder bristfällig kunskap bland villaägare som ska bruka entreprenadmaskiner - det finns många punkter man måste beakta innan man väljer att hyra en entreprenadmaskin säger Tobias, VD på Nordisk Maskin
Den vanligaste entreprenadmaskinen att hyra bland villaägarna är minigrävare, det krävs ingen särskild behörighet för att köra en minigrävare däremot måste du fyllt 18 år och ha giltigt id kort.
En minigrävare väger från 1 ton till 6 ton. De är lätta att transportera till och från arbetsplatsen, minigrävare 1 ton upp till 3,5 ton kan transporteras på en släpvagn bakom en bil, att tänka på är att BE körkorts behörighet oftas krävs.
Många som hyr ut grävmaskiner kan också hjälpa till med frakten vilket brukar vara ett mycket prisvärt alternativ.

Varför ska man då hyra sin entreprenadmaskin?

På senare år har priset på att anlita grävmaskinister ökat kraftigt på grund av ökade råvarupriser på te.x stål och olja. Vi har även sett en trend i och med Covid-19 utbrottet att hemmafixandet har ökat bland villaägarna, alla dessa faktorer har drivit på efterfrågningen av hyrmaskiner till privatpersoner.

Anläggning av enskilt avlopp och en minigrävare

Vad kostar det då att hyra en minigrävare i Linköping?

Kostnaden för att hyra en minigrävare beror på vilken storlek du behöver för att utföra jobbet.
Men man kan dela in hyrkostnaden i två olika viktgrupper för minigrävare.

  • 1 ton till 3 ton ca 800-1200kr per dygn.
  • 3 ton till 6 ton ca 1200-1600kr per dygn.

En del hyrföretag erbjuder dessutom rabatt om du vill hyra maskinen i flera dagar eller en vecka. Tänk också på att eventuell fraktkostnad tillkommer på priset.

Tips

Här kommer några, vad man ska tänka på när man står inför valet att hyra en minigrävare till sitt trädgårdsprojekt:

Säkerhet

Att bruka en minigrävare innebär i första hand om säkerhet för dig själv och för omgivningen runt dig.
Läs bruksanvisningarna och säkerhetsföreskrifterna för att få en bra överblick av maskinen.
Spärra eventuellt av arbetsområdet där jobbet ska utföras så slipper du obehöriga personer inom arbetsområdet.
Använd säkerhetsbältet och testa alla funktioner i lugn och ro innan arbetet påbörjas.

Innan arbetet påbörjas

Se till att planera ditt arbete noggrant, vart ska grävningen påbörjas samt försök att visualisera maskinens arbetsväg över arbetsområdet. Grävmaskiner kan lätt välta och åstadkomma stora person och maskinskador därför ska maskinen stå stadigt i samband med grävningen.
Minigrävare är relativt små men är väldigt starka därför gäller det att märka ut vart elledningar, vattenledningar och avloppsledningar går för att undvika överraskningar och skador.

Minigrävarens funktioner

  • Efter start av minigrävare finner du en säkerhetsspak på vänstersida om förarstolen denna ska fällas ner för att starta hydrauliken.
  • Den högra joysticken har fyra hydrauliska lägen. Höger för att föra skopan från dig, vänster för att föra skopan mot dig. Framåt för att föra bommen nedåt och bakåt för att föra bommen uppåt. Uppe på joysticken finns även en rullspak, rullspak åt höger snurrar skopan åt höger och rullspak åt vänster snurrar skopan åt vänster.
  • Den vänstra joysticken har fyra hydrauliska lägen. Höger för att rotera hytten 360 grader åt höger, vänster för att rotera hytten 360 grader åt vänster. För du joysticken fram eller bakåt styr du den främre stickan fram eller bakåt. Även denna joystick har en rullspak, rullspak åt höger för att tilta skopan åt höger, rullspak vänster för att tilta skopan åt vänster.
  • Schaktbladet för du upp och ner med spaken på högersidan bredvid förarstolen. Schaktbladet ska alltid var åt grävriktningen och vara nedfällt, för att ge god stabilitet vid grävningen.
  • Gasreglage spaken finns även den på högersida om förarstolen och den styr varvtalet på maskinen och även hydraulkraften.
  • På golvet finns 2 stycken fotpedaler mitt i hytten som styr larvbanden. Om schaktbladet är framför hytten går banden framåt när pedalerna trycks framåt, tryck pedalerna bakåt och maskinen backar. Det är viktigt att veta vad som är fram och bak på grävmaskinen, det hjälper schaktbladet till med.
  • Till höger finns även en tredje fotpedal som styr bommleden som sitter fäst i hytten.
  • Prioritera alltid säkerheten först!

Vi hoppas att denna artikel kan hjälpa er att lyckas med val av entreprenadmaskin och önskar er stort lycka till.En entreprenad maskin som man kan hyra från Nordisk Maskin